Asutati Eesti Akadeemiline Ingerimaa Selts

27. novembril asutati Tartu Ingeri majas Eesti Akadeemiline Ingerimaa Selts (EAIS). Kaksteist rahvaluule, etnoloogia, ajaloo, keele ja inimgeograafia valdkonna asjatundjat koos mitmete ingerisoome seltside esindajatega kinnitasid oma allkirjadega üksmeelselt põhikirja, mis seab seltsi eesmärgiks Ingerimaa ja selle rahvarühmade uurimise, uurimistulemuste populariseerimise ning akadeemilise suhtluse arendamise. Kokku oli asutajaliikmeid 18, nende seas nimekad teadlased Enn Ernits, Ott Kurs, Edgar Saar jt.

Seltsi juhatusse valiti Juha-Matti Aronen, Piret Lotman, Taisto-Kalevi Raudalainen, Madis Tuuder ja Ergo-Hart Västrik.

Seltsi ühe asutajaliikme Taisto Raudalaineni sõnul ei ole varem Ingeri igakülgsele uurimisele keskendunud seltsi ei Eestis, Soomes ega Venemaal olnud, aga nimetatud maade uurijad on ammu tundnud vajadust koordineeriva ühenduse või võrgustiku järele. “Erinevad uurimis- ja mäluasutused on ka Eestis läbi aastakümnete koondanud mitmesugust teavet ajaloolise Ingerimaa ja selle rahvarühmade kohta. Vaatamata sellele on siiani jõudnud temaatilisi allikmaterjale ja käsitlusi avalikkuse ette suhteliselt napilt,” tõdeb Raudalainen.

Seltsi asutamisele eelnes sisukas ettekandepäev “Etnilisus riikluse rüpes: läänemeresoome rahvad Loode-Venemaal”, mille korraldas Tartu ülikooli eesti ja võrdleva rahvaluule osakond koostöös Eesti Rahva Muuseumi ning Eesti Ingerisoomlaste Liiduga Teadusagentuuri poolt rahastatud projekti nr 9271 raames.

Lisainfo ja seltsiga liitumine Taisto-Kalevi Raudalainen (taika.rauta@gmail.com)