Hõimukuu filmiõhtu “Unustatud rahvaste jälgedes” 26. oktoobril Eesti Rahva Muuseumis

Filmiõhtu toimub Eesti Rahva Muuseumi maailmafilmi saalis (Tartu, Muuseumitee 2, maja A-osa).

Ajakava:

Kell 17.00-17.45: Avatud vestlusring. Vestlusringis kohtuvad filmi toimetaja Ruth Alaküla, laulumatka teinud koori dirigent Endrik Üksvärav ja fennougrist Taisto-Kalevi Raudalainen.

Kell 17.45-18.00: Teepaus

Kell 18.00-19.30: Filmi vaatamine

Filmist: Eesti tippkammerkoor „Collegium Musicale“ ja soome-ugri rahvastega koostööd edendav asutus Fenno-Ugria külastasid kolme aasta jooksul kõiki rahvaid, keda helilooja Veljo Tormis on oma suurteoses „Unustatud rahvad“ muusikaliselt kujutanud, et neile laulda nende endi folkloorile põhinevat muusikat ning neid oma kultuuri elushoidmisel toetada. Režissöör Erle Veber, opraator Meelis Kadastik, toimetaja Ruth Alaküla, 2021. 

Filmiõhtule sissepääs on prii.

Korraldajad: Tartu Ingerisoomlaste Selts koostöös ERM-i ja filmi tegijatega; kontakt Merje Malkki merje.malkki@gmail.com

Kammerkoor Collegium Musicale Luutsas vadjalaste juures
Kammerkoor Collegium Musicale Luutsas vadjalaste juures