Merle Leppiku ettekanne uurimisretkedest Kurgola poolsaare soomlaste juurde 6. mail 2016

Eesti Akadeemilise Ingerimaa Seltsi teine avalik kõnekoosolek toimub reedel, 6. mail 2016 algusega kell 16.15.

Keeleteadlane Merle Leppik kõneleb teemal “Kuidas ma sattusin kurgolasoome murrakut uurima…” ja meenutab omaaegseid uurimisretki Kurgola poolsaare soomlaste ja Vaipoole vadjalaste juurde.

Keeleteadlane Merle Leppik kaitses väitekirja kurgolasoomlaste murraku fonoloogiast ja osales pikki aastaid vadja keele sõnaraamatu koostamisel. Tema 1960.–1970. aastatel sooritatud välitöödel kogunes Keele ja Kirjanduse Instituudi (praeguse Eesti Keele Instituudi) fonoteeki tähelepanuväärne kogus kurgolasoome salvestusi. Merle Leppik küsitles keelejuhte väga mitmetel talumajapidamist ja igapäevaelu puudutavatel teemadel, ent ta ei vältinud ka lähiajaloo teemasid. Nii leidub tema kogutud ainestikus intervjuusid nii aastatel 1919–1920 Lääne-Ingeris aset leidnud sündmustest kui Teise maailmasõja ajal toimunu kohta. Merle Leppikul oli hea vaist leidmaks ärksaid keelejuhte ja anne võita nende usaldust.

Kõnekoosolek toimub Tartu Ingeri Maja (Veski 35) III korruse õppeklassis (sissepääs hoovi poolt). Kõik huvilised on lahkelt oodatud!

Lähem info: Taisto-Kalevi Raudalainen, e-post: taika.raud@gmail.com, tel. 51991427.