Category Archives: Määratlemata

Eesti-Ingeri 100 pidulik tähistamine 3. oktoobril 2020 Narvas

Eesti ingerisoomlastel on soov tähistada väärikalt ja pidulikult Eesti-Ingeri maa-ala liitmist Eesti Vabariigiga mälestustahvli avamisega Aleksandri Suurkiriku 2. korruse torninäituse juures ja selle juurde kuuluva asjakohase kontserdiga. Lisaks Eesti-Ingeri Kallivere kirikus aastail 1920-1940 teeninud vaimulike mälestustahvlile avatakse ürituse raames Aleksandri Suurkiriku torni 4. korrusele Heinrich Stahli mälestusplaat.

Kirikusse on mälestustahvlite õnnistamisele lisaks seltside laulukoorile kutsunud esinema Vox Populi segakoor Pärt Uusbergi poolt ingerisoomlastele kirjutatud kooriteosega “Pyhä Pihlaja”.

Päevakava:

11.15 Saabumine Aleksandri Suurkiriku juurde ja saabumiskohv kirikus

12.00 Pidulik sündmus kirikus
– Taisto-Kalevi Raudalaise sissejuhatav sõnavõtt Eesti-Ingeris teeninud vaimulikest ja Madis Tuuderi lühiettekanne Eesti-Ingeri ajaloost
– Eesti-Ingeris teeninud vaimulike mälestusplaadi õnnistamine
– Narva ingerisoome seltsi laulukoori esinemine
– Szilard Tóthi sissejuhatav sõnavõtt Heinrich Stahlist ja Piret Lotmani lühiettekanne Heinrich Stahli rollist kultuuri- ja kirikuloos
– Heinrich Stahli mälestustahvli õnnistamine
– Segakoor Vox Populi (dir. Janne Fridolin) kontsert

13.15 Sündmusel osalejad jagunevad rühmadeks ja käivad kordamööda pühitsetud tahvlitega tutvumas. Ligipääs korrustele on treppide kaudu ja liftiga.

14.00 Suupisted ingerisoomlaste Kreenholmi seltsimajas

14.30 Kontsert ja lühidad sõnavõtud sealsamas
– Ansambel Suprjadki laulab ja tantsib
– Ansambel Väike Hellero esitab Eesti-Ingeri laulikute repertuaari
– Tuule Kann esitab Teppo Repo repertuaari

Lähem info: Taisto-Kalevi Raudalainen, Eestisoomlaste Kultuuriomavalitsuse kultuurinõukogu esimees, tel. 509 8192, epost: taika.rauta@gmail.com