Monthly Archives: mai 2016

Enn Ernitsa ettekanne Eesti-Ingeri isikunimedest 3. juunil 2016

Eesti Akadeemilise Ingerimaa Seltsi kolmas avalik kõnekoosolek toimub reedel, 3. juunil 2016 algusega kell 16.15.

Loomaarsti- ja humanitaarteadlane Enn Ernits kõneleb teemal “Isikunimedest Eesti-Ingeris läbi aegade”.

Dots Enn Ernits on Ingerimaal kogunud ainest vadjalaste ja isurite rahvapärastest loomaarstimise viisidest ning taevalaotuse tundmisest. Ta on avaldanud raamatu vadja haritlasest Dmitri Tsvetkovist ning rohkesti uurimusi vadja keele minevikust ja tänapäevast. Ettekandes tuleb juttu enne Teist maailmasõda Eesti Vabariigi koosseisu kuulunud ühe Narva jõe taguse valla, nn Eesti-Ingeri, elanike (peamiselt isurite ja ingerisoomlaste) isikunimedest alates XV sajandi lõpust kuni 1920. aastateni. Pikemalt peatutakse venepäraste perekonnanimede asendamisel läänemeresoome omadega 1922. aastal. Kuulaja saab teada, milliseid ees-, hüüd- ja perekonnanimesid on aegade vältel kasutatud. Kuidas saab läänemeresoome rahvaste nimesid eristada? Milline on ühe või teise nime päritolu? Milliseid uusi perekonnanimesid pandi? Kuidas neid saab tähenduste järgi rühmitada?

Kõnekoosolek toimub Tartu Ingeri Maja (Veski 35) III korruse õppeklassis (sissepääs hoovi poolt). Kõik huvilised on lahkelt oodatud!

Lähem info: Taisto-Kalevi Raudalainen, e-post: taika.raud@gmail.com, tel. 51991427.

Soome ja eesti genealoogiaseltside kokkusaamine 14. mail 2016

2013. aasta kevadel külastas rühm Suomen Sukututkimusseura liikmeid Tallinna Linnaarhiivi. Sellele järgnes kohtumine Eesti Muinsuskaitse Seltsi ja Eesti Genealoogia Seltsi inimestega. Kokkusaamisel kavandati kahe maa suguvõsauurijate edasise koostööd.

Möödunud aasta aprillikuus toimuski Helsingis ühiskonverents “Sukututkimusta yli Suomenlahden. Suomen ja Viron yhteydet ennen ja nyt” (“Suguvõsauurimine üle Soome lahe. Soome ja Eesti kontaktid varem ja praegu“).

14. mail külastab Soome osapool omaokorda Riigiarhiivi Madara lugemissaali ning Eesti Ajaloomuuseumi Suurgildi hoonet. Eriti tuntakse aga huvi nende suguvõsauurijate vastu, kelle esivanemad on kunagi elanud Soome aladel. Sündmusel osalebki paarkümmend ingerisoome juurtega inimest.

Jaan Tagaväli,
EGeSi juhatuse aseesimees

 

Ürituse kava:

Aeg: laupäev 14. mai 2016 kl. 12.00–17.00
Koht: Endine Ajaloo, arheoloogia ja kunstiajaloo keskuse saal Rüütli 6, Tallinn

12.00 Jaan Tagaväli sissejuhatav sõnavõtt, Eesti Genealoogia Selts
Eesti Genealoogia Seltsi esimehe Raivo Maine ja Suomen Sukututkimusseura juhatuse esimehe Jukka Partaneni sõnavõtud

12.50 Taisto-Kalevi Raudalainen: Inkerinmaan ja inkerinsuomalaisten historiaa Viron näkökulmasta
Toivo Flink: Inkerinmaan ja inkerinsuomalaisten historia Suomen näkökulmasta
13.50 Lõunapaus
14.50 Fred Puss: Ingerit puudutavaid arhiiviallikaid Eestis
Pekka Wikberg: Toikka-suku Inkerinmaan Hietamäen seurakunnasta, sukututkimusteoksessa käytetyt lähteet

Kokkusaamise lõpp 17.00.

Ürituse keeleks on soome keel.
Vajaduse korral tõlgitakse vastavalt eesti või soome keelde.