Monthly Archives: veebruar 2019

7. Mikael Agricola päeva konverents 5.–6. aprillil 2019 TÜ Narva Kolledžis

Soome keele päeva e. Agricola-päeva tähistatakse Narvas traditsiooniliselt esimese soomekeelse aabitsa ja katekismuse autori ning Uue Testamendi tõlkija Mikael Agricola surmapäeval 9. aprillil. Sel puhul korraldatakse Tartu Ülikooli Narva Kolledžis juba seitsmendat korda rahvusvaheline Mikael Agricola päeva konverents, mis tänavu toimub 5.-6. aprillil.

Konverentsile on oodatud ettekanded teemadel:
– Mikael Agricola ja Elias Lönnroti pärand
– soome keele ja kultuuri õpetamise aktuaalsed küsimused
– soome-ugri kirjakeelte ajalugu ja tänapäev
– soome-ugri (väike)keelte väljavaated ja revitaliseerimine
– Ida-Virumaa ja Ingerimaa vähemuskeelte saatus ja staatus
– soome-ugri keelte sotsiolingvistiline olukord laiemalt
– keelemaastiku uurimise aktuaalsed probleemid
– võrdlev ja ajalooline keeleteadus

Konverentsi töökeelteks on eesti, soome, vene ja inglise keel. Konverentsi ettekanded ilmuvad Udmurdi Riikliku Ülikooli eelretsenseeritavas ajakirjas “Yearbook of Finno-Ugric Studies”, mille klassifikaatoriks on 1.2. Lisaks Narva kolledži sarjas “Studia humaniora et paedagogica collegii Narovensis”.

Palume esitada ettekande kokkuvõtte registreerimisankeedil (1500-2500 tähemärki) 08.02.2019. Slaidiprogrammi või jaotusmaterjalid vamistada võimaluse korral ette mitte esinemiskeeles. Esitamise tähtaeg on 01.04.2019

Konverentsi korraldab Tartu Ülikooli Narva Kolledž. Kaaskorraldajad: Eesti Akadeemiline Ingerimaa Selts, Narva Ingerisoomlaste Selts, Soome Suursaatkond (Tallinn), ajakirja Yearbook of Finno-Ugric Studies toimetus (Iževsk)

Korraldustoimkond: Szilárd Tóth (toimkonna esimees, TÜNK / TLÜ), Heinike Heinsoo (TÜ), Helle Kuldsepp (Narva Kesklinna Gümnaasium / Narva Ingerisoomlaste Selts), Sergei Mõznikov (Vene TA Slavistika Instituut, Moskva / A. I. Herzeni nimeline Venemaa Pedagoogikaülikool), Alexandra Rodionova (Vene TA Karjala uurimuskeskus), Evar Saar (Võru Instituut).

Toimumiskoht: Tartu Ülikooli Narva Kolledž, Raekoja plats 2, 20307 Narva & Hotell Inger, Puškini 28, 20306 Narva

Plenaarettekanded ja seni vastu võetud ettekanded:
– Sándor János Tóth (Komárno): Hungarian vs. Slovak aspects of writing family names
– Wladimir Kokko (Pietari): Inkerin Liitto: 30 vuotta historiaa / Ingrian Union: 30 Years of it’s History
– Nikolay Rakin (Sõktõvkar): Коми литература на эстонском языке, эстонская литература на коми / Komi kirjandus eesti keeles, eesti kirjandus komi keeles
– Mehmet Muslimov (Pietari): Järvisaaren murteesta / О диалекте прихода Ярвисаари
– Enn Ernits (Tartu): К истории изучения и обозначения аффрикаты č в водском языке
– Nina Zaitseva (Petrozavodsk): ”Virantanaz” – эпический памятник вепсскому языку эпохи ревитализации / Vepsänkielisestä Virantanaz-eepoksesta ja sen merkityksestä revitalisaation aikana
– Alexandra Rodionova (Petrozavodsk): К проблеме нормирования языка людиков
– Dyakonova Maria (Petrozavodsk): Проблемы сохранения национальной идентичности карел (на примере этнолокальной группы карел-людиков)
– Taisto Raudalainen (Tallinn): Vabatahtlikult-sunniviisiliselt: 75 aastat ingerisoomlaste päästeoperatsioonist
– Вадим Орлов (Ханты-Мансийск): Сказ о старике Атом и его жене, записанный Б. Мункачи как адаптация библейского сюжета об Адаме и Еве к религиозному сознанию манси
– Madis Arukask (Tartu): Этническая история в эпосах малых народов / Etniline ajalugu väikerahvaste eepostes
– Анна Пекина (Petrozavodsk): Художники- иллюстраторы «Калевалы»

Konverentsi raames toimub Narva ingerisoome koori “Iloiset Ystävät” kontsert ja raamatuesitlus: Vepsa eepos Virantanaz. Autor: Nina Zaitseva. Tõlkinud, kommenteerinud ja saatesõna kirjutanud Madis Arukask

Lähem info: Szilard Tibor Toth, conference.narva@ut.ee, telefon: (+372) 740 1919