Tag Archives: Välitööd

Seminar “Ingerimaa põlisrahvad ajaloos ja tänapäeval” 7. aprillil 2017

Soome kirjakeele rajaja ja piiblikeele kujundaja Agricola surma-aastapäeva (9. aprill) paiku tähistatakse Tartu ülikooli Narva kolledžis traditsiooniliselt soome keele päeva rahvusvahelise konverentsiga.

Eesti Akadeemilise Ingerimaa Selts koostöös TÜ Narva kolledžiga kutsuvad tänavu 7. aprillil osalema Mikael Agricola päeva konverentsi raames peetaval seminaril “Ingerimaa põlisrahvad ajaloos ja tänapäeval”.

Oodatud on käsitlused vadjalaste ja isurite uurimis- ja allikaloost, Ingerimaa läänemeresoome rahvaid puudutavatest arhiivi- ja välitöömaterjalidest. Erilist huvi pakuvad ettekanded selle kohta, missuguseid uusi ainekorpusi on välitöömaterjalide korrastamise ja läbitöötamise tulemusel viimas(t)e kümnendi(te) vältel arhiividesse ning erakogudesse lisandunud, või missuguseid seni läbi uurimata Ingerimaa põlisrahvaste alaseid arhiivimaterjale on viimasel ajal teaduskäibesse toodud.

Seminari keelteks on eesti, soome, vene ja ingise. Oma esinemissoovist seminaril palume teada anda hiljemalt 1. veebruariks. Ettekande pealkirja ja teesid (max 1500-2000 tähemärki) palume täita ankeedil, mille leiate TÜ Narva kolledži kodulehelt aadressil http://www.narva.ut.ee/sites/default/files/nc/agricola_day_2017_applic_form-1.doc. Ankeet palume saata e-posti aadressil taika.rauta@gmail.com või ergo-hart.vastrik@ut.ee.

Lähem info: Taisto Raudalainen, EAIS-i juhatuse esimees

 

Merle Leppiku ettekanne uurimisretkedest Kurgola poolsaare soomlaste juurde 6. mail 2016

Eesti Akadeemilise Ingerimaa Seltsi teine avalik kõnekoosolek toimub reedel, 6. mail 2016 algusega kell 16.15.

Keeleteadlane Merle Leppik kõneleb teemal “Kuidas ma sattusin kurgolasoome murrakut uurima…” ja meenutab omaaegseid uurimisretki Kurgola poolsaare soomlaste ja Vaipoole vadjalaste juurde.

Keeleteadlane Merle Leppik kaitses väitekirja kurgolasoomlaste murraku fonoloogiast ja osales pikki aastaid vadja keele sõnaraamatu koostamisel. Tema 1960.–1970. aastatel sooritatud välitöödel kogunes Keele ja Kirjanduse Instituudi (praeguse Eesti Keele Instituudi) fonoteeki tähelepanuväärne kogus kurgolasoome salvestusi. Merle Leppik küsitles keelejuhte väga mitmetel talumajapidamist ja igapäevaelu puudutavatel teemadel, ent ta ei vältinud ka lähiajaloo teemasid. Nii leidub tema kogutud ainestikus intervjuusid nii aastatel 1919–1920 Lääne-Ingeris aset leidnud sündmustest kui Teise maailmasõja ajal toimunu kohta. Merle Leppikul oli hea vaist leidmaks ärksaid keelejuhte ja anne võita nende usaldust.

Kõnekoosolek toimub Tartu Ingeri Maja (Veski 35) III korruse õppeklassis (sissepääs hoovi poolt). Kõik huvilised on lahkelt oodatud!

Lähem info: Taisto-Kalevi Raudalainen, e-post: taika.raud@gmail.com, tel. 51991427.