Eesti Akadeemilise Ingerimaa Seltsi toimetised

Eesti Akadeemilise Ingerimaa Seltsi toimetistes avaldatakse värskeid uurimusi ajaloolise Ingerimaa ja selle rahvarühmade kohta. Väljaandesari on interdistsiplinaarne, koondades uurimusi valdkondadest nagu ajalugu, arheoloogia, etnoloogia, folkloristika, geograafia, kirjandusteadus, lingvistika jt. Sarja väljaanded koostatakse temaatiliste numbritena, võimalusel arendatakse toimetistest regulaarselt, kord aastas välja antav Ingeri-teemalistele uurimuste kogumik.

Toimetistesarja peatoimetaja: Piret Lotman. 
Toimetuskolleegium: Kati Kallio, Ott Kurs, Enn Küng, Kari Tarkiainen, Jüri Viikberg.

Esimese toimetiste numbri artiklite esitamise tähtaeg on 1.02.2019. Kaastööd palume saata aadressil taika.rauta@gmail.com.

Artiklite vormistamise juhend.