Ingerisoome murrete sõnaraamatu töötuba

Inkerinsuomalaisen murresanakirjan työpaja

20.10.2018, Tarton yliopiston Narvan osasto

Osaanottajat:

 • Sven-Erik Soosaar
 • Arvo Survo
 • Mehmet Muslimov
 • Taisto-Kalevi Raudalainen
 • Heinike Heinsoo
 • Enn Ernits

Sanakirjatyötä suunnittelevan työryhmän palaveri pidettiin suomeksi.

Työpajan asialista:

 • sanakirjan laajuus
 • sanakirja-artikkelin rakenne ja sisältö
 • murrealueet ja seurakunnat
 • johdantoluvun luonteesta
 • sanakirjatyön vastuuhenkilöt ja kontaktiverkosto

Aluksi käytti alustavan puheenvuoron Taisto, joka korosti sanankirjan kokoamisen välttämättömyyttä.

Tätä seurasi Sven-Erikun kiteyttävä katsaus Viron Kielen Instituutissa kootuista sukukielten verkkosanakirjoista.

Seuraavaksi esitti Mehmet murrealueet, jotka kannattaisi liittää aineistoon. Hän esitti kaksi mahdollisuutta: 1) kapeampi alue (Kupanitsa, Spankkova, osa Skuoritsasta ja Kolppana); 2) laajempi alue (johon liitetään lisäksi Moloskovitsa, Koprina, Venjoki, Tuutari ja Hietamäki + Liissilä?).

Kokous päätti lähteä suunnitteluissaan laajemmasta alueesta.

Sanakirjaan ei oteta Tyrön, Kaprion, Itä-Inkerin Järvisaari-Markkovan, eikä Pohjois-Inkerin sekä läntisimmän Inkerin (Soikkola, Kurkola, Kattila) aineistoja.

Yhteenveto työpajassa pohditusta ja päätetystä:

– sanakirjan pitäisi olla vähintään 3-kielinen (suomi, viro, venäjä); sanoja, jotka ovat kirjasuomen puhujille ymmärretteviä, ei kannata ”kääntää” suomeksi

– sanakirja suunnitellaan toistaiseksi vain verkkosanakirjana

– sanakirja myötäilee akateemista mallia (ks. esim. Vadja keele sõnaraamat)

– sanakirjan tavoite olisi 8 tuhatta sana-artikkelia (sanoja johtimineen sekä yhdyssanoineen olisi kuitenkin enemmän)

– sanakirja pitää sisällään tyyppiluettelon (verbit ja nominit)

– sanat on varustettava lisätiedoilla, esim. ark., vanh., hist., puhek. ym.

– onko merkittävä liudennusta ja puolipitkiä vokaaleja?

– sanakirjan alkulukuun liitetään: katsaukset olennaisimpiin kieliopillisiin eroavaisuuksiin; johto- sekä muutto-opillisiin seikkoihin; sanavaraston eroavaisuuksiin sekä variatiivisuuteen (ehkä muutama kielikartta?)

– Vironsuomalaisten kulttuuri-itsehallinnon kulttuurineuvosto on puolestaan päättänyt rahoittaa sanakirjahanketta, mistä maksetaan sanakirja-artikkelin pohjan laatiminen sekä ohjelmointityöyt; kuitti kustannuksineen on osoitettava Viron Inkerinsuomalaisten Liitolle (Eesti Ingerisoomlaste Liit) marraskuun loppuun mennessä

– sovittiin, että sana-artikkelin pohjan valmistuttuaan ja ennen ohjelmoinnin alkua on järjestetään uusi palaveri

Sanakirjaan liittyviä aineistoja, ehdotuksia ja täsmennyksiä pyydämme lähettämään sähköpostiosoitteeseen: svenerik.soosaar@gmail.com